pixel
Логотип
м. Полтава
Незалежності, 1А

Прокат велосипедів

Прокат велосипедів

Фітнес-клуб SpartakGYM пропонує своїм постійним клієнтами їх друзям послуги прокату гірських велосипедів, а також групові та індивідуальні велотренування з досвідченими тренерами.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР № 1

прокату велосипедів 

м. Полтава                                                                                                                                                                                                          24 березня 2021р.

            Даний Публічний договір прокату велосипедів (далі - “ Договір ”) визначає порядок надання та отримання послуг з прокату велосипедів, який встановлює однакові для всіх Орендарів умови надання цих послуг.

 

            Перед початком отримання послуг Орендар зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору (додатків до нього). Всі умови цього Договору є обов’язковими для Орендаря. Якщо Орендар не погоджується з будь-яким із пунктів цього договору, чи  не зрозумів будь-який із пунктів цього Договору, пропонуємо звернутись за додатковими роз’ясненнями до працівників Орендодавця.

            У випадку прийняття Орендарем запропонованих Орендодавцем послуг вважається, що Орендар цілком та безумовно погоджується з усіма умовами даного Договору у повному обсязі і безумовно приймає їх (в т.ч. погоджується виконувати усі зобов’язання згідно даного Договору).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець Фізична особа - підприємець Копотун Костянтин Іванович, Свідоцтво про державну реєстрацію № 2 588 017 0000 002167 від 23.05.2000 р, який діє на підставі законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу фізичних осіб можливість отримання послуг з прокату велосипедів, для чого публікує даний Договір про наступне:

Орендодавець (одна сторона) передає Орендарю (інша сторона), в подальшому - Сторони, в строкове платне користування на умовах цього Договору велосипед.

1.2. Договір складається з двох частин:

1) стандартні умови прокату, викладені в публічному Договорі прокату велосипедів (в подальшому - Перша частина Договору);

2) особливі умови прокату, викладені, в заяві про приєднання до Договору прокату, (в подальшому - Друга частина Договору).

1.3. Цей Договір публічно доводиться до відома необмеженого кола осіб для отримання послуги прокату велосипедів шляхом його розміщення (публікації):

- на офіційному сайті Орендодавця http://www.spartak-gym.com.ua постійно доступний для ознайомлення;

- на рецепції фітнес-клубу «SpartakGYM», м Полтава, пл. Незалежності, 1-а, постійно доступний для ознайомлення.

1.4. При передачі велосипеда в прокат Орендарю, він знайомиться з Правилами, які є Додатком № 1 до цього Договору і є невід'ємною частиною Договору і складається Акт прийому-передачі, який є Додатком № 2 до цього Договору і є невід'ємною частиною Договору. При поверненні велосипеда Орендодавцю проводиться відповідна відмітка в зазначеному Акті прийому-передачі.

1.5. Підпис Орендаря на Другий частини Договору, підписи обох Сторін на Акті прийому-передачі велосипеда свідчать про досягнення згоди Сторін з усіма умовами цього Договору, про згоду Орендаря на приєднання до Договору прокату на умовах, зазначених в Договорі, також свідчать про факт ознайомлення Орендаря з Правилами прокату.

2. РОЗРАХУНКИ ЗА ПРОКАТ

2.1. Орендна плата встановлюється у вигляді платежу в фіксованій сумі згідно з тарифом - 250 грн. за період прокату: з 7:30 до 21:00 в будні дні, з 9:30 до 15:00 у вихідні дні.

Орендна плата вноситься одноразово у вигляді передоплати за весь час прокату.

2.2. При укладанні Договору прокату Орендар вносить Орендодавцю в якості забезпечення зобов'язань за цим Договором заставну вартість велосипеда і залишає на зберігання документ що посвідчує особу (автомобільні права або паспорт), які по закінченню терміну прокату і дотримання всіх пунктів цього Договору будуть повернуті Орендарю.

2.3. При достроковому розірванні Договору прокату з ініціативи Орендаря, Орендодавець повертає залишок орендної плати за період, зазначений п.2.1 з обчисленням 20/25 грн. згідно з правилами прокату.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Орендодавець зобов'язаний:

3.1.1. Надати Орендарю велосипед (и) в технічно справному стані, відповідним умовам Договору прокату і призначенням майна.

3.1.2. У присутності Орендаря перевірити справність переданого в прокат велосипеда (ів), ознайомити Орендаря з основними технічними правилами його експлуатації.

3.1.3. У разі виявлення несправності, що сталася з вини Орендодавця, а так само в разі проведення планового технічного обслуговування (ремонту), замінити велосипед на інший, в разі його наявності.

3.1.4. Сповістити працівників Поліції про факт неповернення велосипеда (ів) через 24 години після закінчення терміну прокату. Орендодавець не несе відповідальності за можливі несприятливі для Орендаря наслідки, пов'язані з інформуванням працівників Поліції про неповернення ТЗ у встановлений термін. (Втрата ділової активності і упущена вигода Орендаря і т.д.).

3.1.5. Надавати Орендарю, в період дії Договору прокату, консультаційну та інформаційну допомогу, з технічних питань, пов'язаних з експлуатацією велосипеда (ів).

3.2. Орендар зобов'язаний:

3.2.1. Дбайливо ставитися до велосипеда (ам) в період його експлуатації, проявляючи необхідну обачність і дбайливість. Протягом всього терміну дії цього Договору вживати заходів для підтримання належного технічного стану та зовнішнього вигляду велосипеда (ів).

3.2.2. Не проводити ремонт орендованого велосипеда (ів) своїми силами без узгодження з Орендодавцем.

3.2.3. Забезпечити збереження велосипеда (ів) та додаткового обладнання з моменту отримання і до моменту його повернення Орендодавцю.

3.2.4. При розкраданні, заподіянні шкоди велосипеду (ам) в перебігу двох годин повідомити про це Орендодавця. У разі розкрадання ТЗ повідомити про це в письмовому вигляді працівникам Поліції за місцем вчинення розкрадання. У разі заподіяння шкоди велосипеду (ам) в результаті протиправних дій третіх осіб повідомити про це працівникам Поліції за місцем заподіяння шкоди.

3.2.5. Чи не передавати отриманий в прокат велосипед (и) і управління ним іншим особам.

3.2.6. Після закінчення терміну прокату Орендар зобов'язаний повернути велосипед (и) Орендодавцю у встановлений цим Договором час в технічно справному стані, в відповідної комплектації. Повертається велосипед повинен мати чистий зовнішній вигляд. В іншому випадку утримується плата за мийку в розмірі 85 гривень. Технічний стан велосипеда повинно відповідати технічним станом на момент початку прокату, з урахуванням його нормального зносу.

3.3. Орендар має право:

3.3.1. Використовувати орендований велосипед (и) з метою особистого, сімейного споживання і комерційної діяльності, за умови експлуатації орендованого велосипеда (ів) відповідно до його конструктивними і експлуатаційними даними і можливостями і Правилами дорожнього руху.

3.3.2. Вимагати від Орендодавця передачі йому велосипеда (ів) в стані, відповідному цим Договором прокату, проведення перевірки (демонстрації) справності що здається в прокат велосипеда (ів), ознайомлення з правилами та порядком його експлуатації.

4. ГАРАНТІЇ ОРЕНДОДАВЦЯ

4.1. Орендодавець гарантує, що передається (і) в прокат велосипед (и) знаходиться в справному технічному стані.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. При затримці здачі орендованого велосипеда (ів) після закриття клубу, понад установлений строк прокату, при поверненні на наступний день з 7:00 до 8:00 в буденні дні, з 9:00 до 10:00 у вихідні дні оплатити Орендодавцю орендну плату за прострочений час в сумі 100% від повної вартості оренди, або в разі перевищення вищевказаного часу здачі велосипеда, вартість штрафу становить повну вартість подальшої оренди, т.е.100% за ніч простою + 100% день оренди.

5.2. При втраті, заміні або псування агрегатів, вузлів, деталей, коліс, шин в період дії Договору прокату Орендар відшкодовує Орендодавцю витрати, пов'язані з відновленням втраченого майна.

5.3. Орендар несе повну матеріальну відповідальність при заподіянні шкоди майновим інтересам останнього внаслідок таких обставин:

- крадіжкою велосипеда (ів);

- заподіяна шкода велосипеду (ам).

5.4. У разі виявлення Орендодавцем фактів неузгодженої з ним заміни вузлів, агрегатів або деталей орендованого велосипеда (ів), Орендар сплачує Орендодавцю штрафні санкції в розмірі роздрібної вартості вузлів, обладнання.

5.5. Орендар згоден з тим, що при виникненні його відповідальності перед Орендодавцем, Орендодавець має право утримати кошти (або їх частину) внесених Орендарем в заставу.

5.6. Орендар заявляє, що має необхідні навички використання велосипеда, а так само не має протипоказань за станом здоров'я для їзди на велосипеді. Орендодавець не несе відповідальності в разі, якщо при використанні велосипеда Орендар постраждає.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.2. Цей Договір припиняє свою дію після закінчення терміну, зазначеного в розділі "Предмет договору". Закінчення строку прокату тягне припинення прав і обов'язків Сторін по ньому, але не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, якщо такі мали місце при виконанні умов цього Договору протягом терміну прокату.

6.3. Цей Договір діє до моменту здачі велосипеда (ів) Орендодавцю.

6.4. Продовження Договору прокату здійснюється не пізніше, ніж за годину до закінчення Договору прокату.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. З моменту отримання велосипеда (ів) в користування, до здачі його Орендодавцю, Орендар є користувачем орендованого транспортного засобу та у відповідності до чинного законодавства України несе цивільну відповідальність перед третіми особами за шкоду, заподіяну орендованим велосипедом (ДТП, наїзд на пішохода).

  

Орендодавець Фізична особа -Підприємець                                                                                                                                                                     Копотун К.І.


 

Додаток №1 до Публічного Договору №1 прокату велосипедів від 23.03.21 г.

Правила прокату:

Вартість прокату (тариф) в день:

- 250 грн. + Документ (паспорт або водійські права)

Забезпечення (застава):

Що необхідно надати в заставу для оренди велосипеда?

Існує три варіанти можливої застави, з яких Ви можете вибрати найбільш зручний і прийнятний для себе:

грошова сума в розмірі 4000 грн .;
залишений добровільно і за власним бажанням один з документів (закордонний паспорт, водійські права або інший значущий документ, що підтверджує особу) + 250 грн. Важливий момент: 1 велосипед = 1 документ;
цінні речі з оціночною вартістю щонайменше 4000 грн. (Наприклад: смартфон, планшет, ноутбук, фотоапарат, відеокамера та інше). Важливий момент: до цінних речей повинен додаватися гарантійний талон (обов'язково) і коробка (по можливості), як гарантія Вашого права власності на дане майно.

Заставна вартість повністю повертається клієнтові в разі дотримання всіх умов прокату.

Що значить фраза: "клієнт зобов'язується своєчасно повернути велосипед"?

- Велосипед повинен бути повернутий Орендодавцю не пізніше ніж за 1 годину до закриття клубу. Також хотілося б звернути Вашу увагу на те, що велосипед повинен бути в справному стані, без подряпин, вм'ятин і в чистому вигляді.

Чим загрожує несвоєчасне повернення велосипеда?

- За несвоєчасне повернення велосипеда клієнт зобов'язується оплатити пеню виходячи з розрахунку: 250 грн. 00 коп. / День. Час прокату з 7:30 до 21.00 у будні дні, з 9:30 до 20:00 у вихідні дні.

Які штрафні санкції будуть застосовані, якщо велосипед в брудному стані?

У разі повернення велосипеда в брудному стані до Вас будуть застосовані штрафні санкції в розмірі 85 грн. 00 коп., Які підуть на оплату його мийки.

Що станеться, якщо повернути велосипед з механічними або фізичними ушкодженнями?

У випадках механічного або фізичного пошкодження велосипеда, із застави віднімається вартість ремонту, покупки запчастин, а також оплачується простій і доставка велосипеда до місця ремонту. Застава може утримуватися до з'ясування вартості збитку.

Які наслідки будуть у разі, якщо буде втрачено велосипед?

У разі втрати велосипеда або повної його конструктивної загибелі з вини клієнта, клієнт зобов'язується оплатити його повну вартість.

Чи можливо в разі виникнення непередбаченої ситуації повернути назад орендований велосипед?

Так, така можливість існує. При цьому необхідно попередити адміністратора клубу про виниклі форс-мажорних обставин не пізніше, ніж через 2 години після зафіксованого часу від початку оренди. В такому випадку Вам повністю буде повернута вартість прокату велосипеда за вирахуванням 50 грн.